Ozonowanie Warszawa

Witamy na stronie Ozonowanie Warszawa.

Chcesz pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z twojego mieszkania, lokalu czy jakiegokolwiek miejsca?

Oferujemy ozonowanie mieszkań, hoteli, biur i pensjonatów.

Tel: 515 254 337

Koronawirus – nasze ozonowanie dezynfekuje miejsca, w których przebywała osoba zarażona.

Dezynfekcja przez ozonowanie – problem z grzybem, pleśń na ścianie, fetor? Likwidacja źródła problemu, czyli trwałe efekty.

Ozonowanie jest efektywną techniką poprawy zdrowotności mieszkań!

Pełny opis naszych realizacji znajdziecie na stronie – ozonowanie Warszawa Duer

Inne firmy które wykonują ozonowanie mieszkań to http://koronawirusozonowanie.pl/

Inne realizacje:

Ozonowanie Wody – czysta woda coraz bardziej zyskuje na swojej wartości i cenie. Tworzy podstawowe formy życia na ziemi; bez niej niemożliwe jest przeżycie. Populacja ludzka zagęszcza się coraz bardziej powodując kolosalne nadwyrężanie naszych naturalnych zasobów wodnych. Woda pitna najwyższej jakości ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia człowieka. Naturalne zasoby wody stają się coraz bardziej zanieczyszczone co wymaga dokładnej dekontaminacji i dezynfekcji. Tradycyjne, fizyczne i chemiczne metody, takie jak : flokulacja, filtracja i chlorowanie są często nie wystarczające do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wody. Ozon, jako jeden z najbardziej efektywnych czynników utleniających, jest idealny do obróbki wody, produktów przemysłowych i powietrza. Ozon utlenia substancje odpowiedzialne za barw, zapach, nieorganikę, dezaktywuje mikroorganimy, nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych lub substancji cząstkowych.

Wytwarzanie OZONU

Ozon produkowany jest głównie w systemach generacji ozonowej w skali przemysłowej poprzez ciche wyładowania elektryczne w gazach zawierających tlen. Efektywność produkcji ozonu zależy od kilku ważnych czynników, takich jak : dostarczany gaz, siła pola elektrycznego, chłodzenie oraz specyfika budowy generatora ozonu. Czynniki te mają wpływ na wydajność ozonową urządzeń, która może kształtować się pomiędzy 1 a 16 % wag. w stosunku wagowym produkowanego gazu.

Przy wykorzystaniu suchego powietrza ( punkt rosy < – 65°C ) stężenie wytwarzanego ozonu będzie praktycznie w przedziale od 20 do 60 g O3 / Nm3 co odpowiada około 1,5….4,5% wag. W zależności od wartości stężenia i temperatury wody chłodzącej, wymagana ilość energii do wytwarzania ozonu wynosi 6 – 16 kWh / kg ozonu. W praktyce, stężenia ozonu od 6 do 14 wt% ( 88 – 210 g/Nm3) uzyskiwane są przy użyciu tlenu doprowadzanego z zewnątrz i w tym przypadku zużycie energii może spaść do poziomu 6 – 10 kWh na kg ozonu.

Generator ozonu

Najbardziej znaczącymi cechami generatorów ozonu są:

  • zwiększone natężenie pola wskutek małych, dokładnych przerw wyładowczych z modelem dodatkowej holokatody,
  • efektywne chłodzenie rury wyładowczej,
  • zmniejszenie wymiarów generatora,
  • bardzo małe zużycie energii przy wysokim stężeniu ozonu,
  • niższe napięcie operacyjne.